Kontakt | Podpora

Pre zákazníkov

e-mail: linka_zakaznika_sk@whirlpool.com

Sídlo spoločnosti - Administratíva a riadenie servisu

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Galvaniho 17/C
P.O.Box 23
820 09 Bratislava 29

Telefón: 02 / 5810 4401
Fax: 02 / 5810 4444
e-mail: whirlpool.sk@whirlpool.com

Obchodné informácie

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B.

IČO: 50 063 707
IČ DPH: SK2120162275

 

Banka: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky,
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IBAN:SK7373000000009000041284

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Plne súhlasím s prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s r.o.
 

Marketingové prehlásenie

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances, spol. s r.o., ostatné spoločnosti skupiny Whirlpool, poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia v zastúpení skupiny Whirlpool, Maytag, Kitchen Aid, Ignis a Bauknecht, a starostlivo vybraní partneri, ako napr Domestic & General, využili moje osobné údaje k zasielaniu marketingových alebo obchodných ponúk (napr. letákov), informácií o propagačných akciách, prieskumoch a losovanie, a to prostredníctvom pošty, e-mailov, telefonicky, SMS, MMS, faxom či iných elektronických prostriedkov, ako je podrobnejšie uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov.

frame-scrollup